VZLUSAT-2 HLÁSÍ PRVNÍ KONTAKT SE ZEMÍ

Dnes v odpoledních hodinách se z nosiče družic společnosti D-Orbit oddělila družice VZLUSAT-2 a vyslala na Zemi první signál. 

26.1.2022 Družice vyrobená ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu (VZLÚ) byla vystřelena z oddělovače ION Satellite Carrier v 15:02:31 UTC západně od jižní Ameriky. Nosič ION Satellite Carrier tou dobou letěl rychlostí kolem 7,6 km/s. Samotné oddělení proběhlo velmi malou rychlostí 1-2 m/s. Výška i sklon orbity VZLUSAT-2 jsou podobné jako u ostatních družic vypuštěných z rakety Falcon 9 od SpaceX, tedy jde o kruhovou slunečně synchronní orbitu s výškou 535 km a inklinací 97,5°.

„Okamžitě po vystřelení družice se aktivovaly spínače, které sepnuly napájecí zdroj s bateriemi. Všechny další kroky byly plně automatické a byly již naprogramovány před předáním družice k výstřelu. Jakmile byly systémy družice pod napětím z baterií, byl automaticky zahájen odpočet 20 minut, během kterých se VZLUSAT-2 posunul dále od oddělovače. Pak následovala sekvence kontroly stavu a napětí na bateriích. Vzhledem k tomu, že vše bylo v pořádku, došlo k vyklopení antén a zahájení vysílání majáku v pásmu UHF na přidělené frekvenci 437.325 MHz / GMSK. Tou dobou byla družice přibližně v oblasti na západ od Austrálie,“ shrnuje sekvenci Vladimír Dániel z VZLÚ.

Digitální maják družice byl zachycen Australskou stanicí v 15:28 UTC tedy 16:28 našeho času.

Pozemní centrum Západočeské univerzity v Plzni navázalo kontakt  v 19:58 středoevropského času, kdy družice VZLUSAT-2 prolétala oblastí nad Černým mořem. „Proběhl úspěšný kontakt a kontrola stavu základních systémů rádia, zdroje s bateriemi a palubního počítače. Všechno se tedy podařilo přesně podle plánu,“ dodává Vladimír Dániel.

Nyní specialisty z VZLÚ čeká několikatýdenní fáze zvaná comissioning, během které se bude ověřovat funkčnost jednotlivých přístrojů a družice bude uvedena do plné operační způsobilosti.

Nanodružice VZLUSAT-2 vyletěla do vesmíru v rámci mise Transporter3 na palubě rakety Falcon 9 od SpaceX 13.1.2022 z Mysu Canaveral. V oddělovači družic od společnosti D-Orbit čekal VZLUSAT-2 na vystřelení 11 dní. Důvodem bylo velké množství družic (105), které bylo během mise Transporter 3 vypouštěno.

VZLUSAT-2je vybaven experimentální kamerou a jednotkou pro přesné řízení orientace. Kromě toho budou na jeho palubě také další generace přístrojů, které se již osvědčily na předchozím satelitu VZLUSAT-1, a také několik zařízení, které dodaly české univerzity a soukromé společnosti.

Palubní letenku pro VZLUSAT-2 zajišťovala společnost Spacemanic, partnery mise jsou společnosti esc Aerospace, TTS, s.r.o., Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o., ADVACAM s.r.o., Eltvor, Needronix, Konkoly Observatory a univerzity České vysoké učení technické v Praze, Západočeská univerzita v Plzni a Masarykova univerzita v Brně. Projekt podpořila Technologická agentura ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Telemetrie VZLUSAT-2 je zde.