PRVNÍ VĚDECKÉ VÝSLEDKY Z DETEKTOROVÉHO SYSTÉMU GRB NA VZLUSAT-2

Detektor GRB na VZLUSAT-2 je inovativní technologickou ukázkou, která detekuje gama záblesky nebo sluneční erupci. GRB je označení pro astronomický jev, při kterém se uvolní nesmírné množství energie ve formě gama záření, což ze Země pozorujeme jako záblesk v gama oboru spektra. Užitná zátěž GRB tedy dokáže detekovat záření provázející zhroucení velmi hmotných rotujících hvězd či srážky neutronových hvězd v podobě gama záblesků, což byla dosud doména velkých satelitů. V době psaní tohoto článku detektor GRB detekoval čtyři dlouhé GRB: GRB 220320A (GCN 32196) s SNR=6, GRB 220423A (GCN 31965) s SNR=28 a GRB 220608B (GCN 31803) s SNR=46 a také dvě sluneční erupce. Gama záblesky zachycené VZLUSAT-2 jsou zakresleny na přiloženém obrázku.

Sekundární úlohou užitečného zatížení GRB na VZLUSAT-2 je monitorovaní radiačního pozadí na nízké oběžné dráze Země (LEO) a radiační mapy vytvořené z těchto měření budou užitečné pro přípravu budoucích misí GRB.

Stejný detektorový systém, ale poloviční velikosti, byl spuštěn v březnu 2022 na GRBAlpha (1U mise). GRBAlpha již detekoval pět (dlouhých i krátkých) GRB a dva gama záblesky byly detekovány v časovém rozpětí pouhých 8 hodin, což dokazuje, že nanosatelity mohou být použity pro rutinní detekci gama záblesků.

Detailnější informace jsou uvedeny v článku „Early results from GRBAlpha and VZLUSAT-2“ publikovaném 15.07.2022, který je k nahlédnutí na následujícím odkazu: 2207.03272.pdf (arxiv.org)

Databáze gama záblesku, kterou provozuje Goddardovo kosmické středisko americké agentury NASA je dohledatelná na následujícím odkaze: GCN (nasa.gov).