Odeslání VZLUSAT-2 do USA prodlouženo cca o dva týdny

Odeslání satelitu bylo prodlouženo do 21.9. VZLUSAT-2 se nakonec bude odevzdávat v Nizozemí.